“Коленича пред Тебе”

 

към началото на сайта

следващата стихосбирка

 

Стихотворения, посветени на Господ Исус Христос!

 

“Коленича пред Тебе”

 

Може да прочетете творби от тази стихосбирка,

публикувани в поетичния ми блог в Wordpress,

като последвате техните връзки по-долу!

 

Бъди ми Кръст!

Галилея

Ти ще дойдеш!

Боже мой!

Моята молитва

На Исус, моят Бог!

С Духа на Давид

Конник от Твоята свита

Допиши ме, Господи!

Подслони се в мен, Исусе!

Моля Те, Господи!