“Птицата в теб”

 

към началото на сайта

следващата стихосбирка

 

Стихотворения за Вярата на християните!

 

“Птицата в теб”

 

Може да прочетете творби от тази стихосбирка,

публикувани в поетичния ми блог в Wordpress,

като последвате техните връзки по-долу!

 

Вината на твореца

Сбъркан код

Когато ангелите плачат

Път неразгадаем

Пътник

Разговор с ангел

Молитвен стих

Смисълът на вярата

Избор

Жар-птица

Моето Верую

Юда Бен Хур

Дървото през зимата

Животе!

Дар

Смисъл

Еленова пътека

Остани на сърцето си верен

Звездопади

В следите на птица

Няма край

Небесните хора

Колизеум

Йосиф

Към моята прошка!

Вечен избор

Заветна утеха

Архангел Михаил

1 Коринтяни 9:24

Вярата на Йов

Стръмен смисъл

Смисълът